Francúzske filmové večery

Francúzske filmové večery

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa stala súčasťou projektu Crème de la Crème – Týždeň francúzskeho filmu/Semaine du film français.

Crème de la Crème prebiehal od 07. do 13. marca 2022. Každoročne Týždeň francúzskeho filmu organizuje Film Europe Media Company a Francúzsky inštitút na Slovensku. Spoločnosť Film Europe Media Company je filmovou distribučnou spoločnosťou s pobočkami v Bratislave, Prahe, Londýne a v Cannes. Prináša špičkové festivalové filmy do slovenských a českých kín. Systematicky mapuje kinematografiu z každej krajiny Európy, a to v pôvodnom znení s titulkami, 24 hodín denne, sedem dní v týždni a bez reklám. Crème de la Crème je výber toho najlepšieho z nových francúzskych filmových titulov.

Francúzsky inštitút na Slovensku sa podieľa na významných slovenských kultúrnych podujatiach, podporuje účasť francúzskych umelcov. Jeho hlavným poslaním je šírenie francúzskeho jazyka a kultúry, ako aj odborných poznatkov a inovácií na Slovensku a zintenzívnenie spolupráce medzi oboma krajinami.

Počas mesiaca marec v knižnici prebiehali každú stredu francúzske filmové večery so štyrmi filmovými produkciami. Prvý premietací večer 09. 03. 2022 bol venovaný filmu s názvom Renoir. Ďalšie filmy boli odvysielané v poradí: Dilili v Paríži… (16. 03. 2022), Rodin (23. 03. 2022) a záverečný film 30. 03. 2022 s názvom Odysea.

Vyvrcholením premietania filmov bol francúzsky večer s názvom Francúzsko očami Slovenky. Ing. PaedDr. Lenka Zgútová, LL.M. priblížila svoje štúdium a život v danej krajine. Hostí preniesla do Francúzska rôznymi historkami, opisom, či fotografiami.

Hlavnou myšlienkou, prečo sme sa rozhodli zapojiť, bola podpora Frankofónie ako takej. Či už Frankofónnu literatúru ale aj kinematografiu. Robíme výstavy francúzskych autorov, ale aj rozšírujeme fond knižnice o knihy vo francúzskom jazyku. Celé aktivity prebiehali v mesiaci Frankofónie. Francúzske sooirée, bolo vyvrcholením mesiaca Frankofónie 2022 v Oravskej knižnici. O príjemnú atmosféru sa postarala Lenka Zgútová, ktorá nám veľmi pútavo porozprávala ako vidí Francúzsko a jeho kultúru Slovenka“, povedal riaditeľ Oravskej knižnice Mgr. art. Roman Večerek.

Na podujatiach sa zúčastnilo viac ako 200 čitateľov, divákov či poslucháčov.

Týždeň francúzskeho filmu Oravská knižnica realizovala vďaka finančnej podpore Jean-Marc Berbille, Group Plastivaloire.

Mgr. Mária Babík Ferancová
koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti