Týždeň slovenských kbižníc

Týždeň slovenských knižníc

Pozývame Vás na 19. ročník celoslovenského podujatia „Týždeň slovenských knižníc“, ktoré sa bude konať v dňoch 5. – 11. 3. 2018 pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých.

Podujatie vyhlasujú:
Slovenská asociácia knižníc
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Program

Pondelok 5. 3. 2018

Hra na básnikov
Čitateľská dielňa pre žiakov I. stupňa ZŠ (ZŠ Pucov).

Sofia a tekvička
Čitateľská dielňa pre žiakov I. stupňa ZŠ (ZŠ Pucov).

Lev a myš
Ezopove bájky, tematické podujatie pre žiakov 4. ročníka ZŠ.

Utorok 6. 3. 2018

Niet krajších rozprávok
Čitateľská dielňa pre žiakov I. stupňa ZŠ.

Dobrý priateľ v núdzi
Čítanie o Guľkovi Bombuľkovi pre deti MŠ.

Streda 7. 3. 2018

Darček pre mamičku
Tvorivá dielňa s hlinou pre deti školského klubu pri ZŠ J. Matúšku v Dolnom Kubíne.

Pasovanie prváčikov za čitateľov knižnice
Slávnostný bezplatný zápis žiakov 1. ročníka ZŠ za čitateľov knižnice a ich pasovanie na rytierov pekného slova. Podujatie je určené pre školy zapojené do celoročného projektu, ktorý je zameraný na rozvoj čitateľských zručností a podporu čitateľskej gramotnosti žiakov.

Zima v lese
Práca s encyklopédiami pre deti MŠ.

Štvrtok 8. 3. 2018

Sofia a tekvička
Čitateľská a výtvarná dielňa pre deti MŠ (MŠ Chočská v Dolnom Kubíne).

Knižka – najlepší priateľ človeka
Čitateľská dielňa pre deti MŠ (MŠ Chočská v Dolnom Kubíne).

Národné hnutie v dejinách Oravy
Beseda s historikom Petrom Hubom pre študentov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.

Piatok 9. 3. 2018

Statočný cínový vojačik
Andersenové rozprávky, tematické podujatie pre deti školského klubu pri ZŠ J. Matúšku v Dolnom Kubíne.

Malé neobyčajné bytosti – MUMINOVCI
Tvorivá dielňa pre žiakov I. stupňa ZŠ (ZŠ J. Matúšku v Dolnom Kubíne).

Hra na spisovateľov s Kristou Bendovou
Zábavné popoludnie pre deti školského klubu pri ZŠ J. Matúšku v Dolnom Kubíne.

Bezplatný zápis nových čitateľov
Ten, kto zatiaľ nemal príležitosť, môže využiť ponuku bezplatného zápisu za čitateľov knižnice na obdobie 12 mesiacov. Stačí, ak záujemcovia navštívia 9. 3. 2018 oddelenie beletrie, kde sa realizuje centrálna registrácia čitateľov.

Počas celého týždňa

Kniha Oravy 2017
Výstava kníh nominovaných do regionálnej súťaže o najzaujímavejšiu regionálnu publikáciu uplynulého roka, ktorú vyberajú čitatelia hlasovaním. Návštevníci si môžu knihy prezrieť na náučnom oddelení a hlasovať na jednotlivých oddeleniach knižnice alebo na www.oravskakniznica.sk.

Roky 1848, 1918, 1938, 1948 a 1968 v dejinách Oravy
Výstava dokumentov pri príležitosti viacerých významných výročí.

Najlepší školský časopis 2018
15. ročník regionálnej súťaže školských časopisov základných škôl Oravy.
Organizované v spolupráci s týždenníkom MY Oravské noviny a Petit press a.s.

Knižničné hliadky
Ľudí, čítajúcich na verejných miestach, odmenia knižničné hliadky.

POKIAĽ NIE JE UVEDENÉ INAK, PODUJATIA SA USKUTOČNIA V PRIESTOROCH KNIŽNICE