Kniha Oravy 2021

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v spolupráci s mediálnymi partnermi MY – Oravské noviny a TV DK vyhlásila už 14. ročník súťaže Kniha Oravy. Za uplynulých 13 rokov súťažilo celkom 304 publikácií. Víťazom minulého ročníka v kategórii BELETRIA sa stala kniha Goral Karol a zázračná bylina autora Jozefa Medarda Slovíka z Rabčíc, ktorej čitatelia poslali 307 hlasov. V kategórii ODBORNÁ LITERATÚRA s počtom hlasov 298 sa víťazom stala kniha autorskej dvojice Miroslava Kupčuláková a Roman Večerek Ako bábka na Oravu prišla… alebo nebojme sa bábky. Veríme, že tento rok bude ešte úspešnejší ako ten predošlí. Heslo súťaže znie „Nominuj-hlasuj-vyhraj“.

Súťažiť môžu knihy, ktoré boli vydané v roku 2021 a sú späté s regiónom Oravy tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Môžu to byť tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie, tvoriace myšlienkový a výtvarný celok a dôležité je, aby bolo danej knihe pridelené aj číslo ISBN, pričom knihy môžu obsahovať výlučne text, alebo môže ísť o obrazovú publikáciu, či text kombinovaný s obrazovou časťou.

Knihy do súťaže môže nominovať čitateľská verejnosť, ale aj samotní autori, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci aj distribútori kníh, a to nominačným listom, je potrebné doručiť osobne, poštou alebo mailom na adresu knižnice do 28. februára 2022. Po tomto termíne sa nominácie roztriedia, skontrolujú, knižnica vytvorí krátke anotácie a spolu s fotografiami kníh ich zverejní na svojej webovej stránke, v knižnici na oddeleniach, a rovnako všetky nominované knihy, za ktoré môže verejnosť hlasovať, zverejnia aj mediálni partneri.

Hlasovanie bude prebiehať od 1. marca do 8. apríla. Za tú svoju naj knihu môže formou hlasovacieho lístka hlasovať každý. Hlasovací lístok tak odovzdá osobne, poštou, alebo overeným spôsobom z minulého roka a to zahlasuje online z pohodlia svojho domova. Víťazná Kniha Oravy 2021 bude vyhlásená 26. apríla, kedy knižnica ocení nielen autorov víťazných publikácií, ale aj troch hlasujúcich čitateľov.

Súťaž Kniha Oravy je súčasťou veľkej knižnej súťaže Žilinského kraja. Výsledkom bude putovná výstava regionálnych knižníc v rámci kraja, kde budú prezentované prvé tri najúspešnejšie knihy súťaže.

Mgr. Mária Babík Ferancová
koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti