Knižnica už akceptuje aj ISIC a iné čipové karty

Knižnica už akceptuje aj ISIC a iné čipové karty

Ako plnohodnotnú náhradu papierového čitateľského preukazu môžete v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka používať bezkontaktnú čipovú kartu s fotografiou vydanú iným subjektom (ISIC, ITIC…). Stačí navštíviť našu knižnicu a klasický čitateľský preukaz vám knihovníčka na požiadanie prepojí s vašou čipovou kartou. Ak ste nový čitateľ, klasický papierový preukaz vám už nevystavíme, evidovať vás budeme už len prostredníctvom vašej bezkontaktnej karty. Prínosom je, že nepotrebujete veľa kariet, stačí jedna, ktorá oprávňuje aj na využívanie všetkých služieb knižnice.

Aké karty akceptujeme?

ISIC, ITIC, čipovú kartu autobusového dopravcu alebo akúkoľvek inú čipovú kartu
s fotografiou.

Ako si kartu aktivujem?

Stačí navštíviť ktorékoľvek oddelenie knižnice a požiadať o aktiváciu karty.

Je používanie čipovej karty bezpečné?

Pri používaní karty nedochádza k stiahnutiu údajov z vašej karty alebo k zápisu údajov na karte. Pracovníčka knižnice len zosníma číslo karty, ktoré slúži ako identifikátor čitateľa.

Ako sa prihlásim do svojho konta v online katalógu?

Namiesto čísla preukazu zadáte číslo vašej čipovej karty, resp. vašu e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli knižnici.

Viac informácií

beletria@oravskakniznica.sk
+421 43 586 2277