Psychológ v podkroví

Psychológ v podkroví

Milí naši čitatelia, priatelia a návštevníci. Naša výnimočná služba „PSYCHOLÓG V PODKROVÍ“ je opäť dostupná každú stredu v čase od 16:00 do 18.00 h v podkroví Oravskej knižnice Antona Habovštiaka.

Čítať ďalej

Digitálny čitateľský preukaz

Digitálny čitateľský preukaz

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja uviedla do života novú digitálnu službu s názvom Digitálny čitateľský preukaz.

OKAH sa rozhodla vstúpiť do 21. storočia a posunúť kvalitu služieb pre čitateľov na kvalitatívne vyššiu úroveň. Možnosť online komunikácie sa aj v dnešnej pandemickej dobe ukazuje ako nevyhnutný krok pre fungovanie knižníc do budúcna, povedal riaditeľ knižnice Roman Večerek.

Čítať ďalej

Knižnica už akceptuje aj ISIC a iné čipové karty

Knižnica už akceptuje aj ISIC a iné čipové karty

Ako plnohodnotnú náhradu papierového čitateľského preukazu môžete v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka používať bezkontaktnú čipovú kartu s fotografiou vydanú iným subjektom (ISIC, ITIC…). Stačí navštíviť našu knižnicu a klasický čitateľský preukaz vám knihovníčka na požiadanie prepojí s vašou čipovou kartou. Ak ste nový čitateľ, klasický papierový preukaz vám už nevystavíme, evidovať vás budeme už len prostredníctvom vašej bezkontaktnej karty. Prínosom je, že nepotrebujete veľa kariet, stačí jedna, ktorá oprávňuje aj na využívanie všetkých služieb knižnice.

Čítať ďalej

Jazykové konzultácie

K dvom svetovým jazykom pribudla francúština

Knižnica ponúka študentom bezplatné jazykové konzultácie

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne počas pandémie nezaspala a snaží sa k čitateľom, ale aj do škôl dostať virtuálne. Od decembra ponúka v rámci dištančného vzdelávania nové služby – informačný servis na EduPage, online triednické hodiny cez ZOOM, ale aj bezplatné jazykové konzultácie pre žiakov základných a študentov stredných škôl.

Čítať ďalej