Výstava: Knižná ilustrácia

Lucia Žatkuliaková – Knižná výstava

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravila výstavu s názvom Lucia Žatkuliaková – Knižná výstava.

Umenie a kultúra sú zdrojom rozvíjania vlastnej kultúrnej identity a kultúrnych zmyslov, sebareflexie, rôznych iných poznatkov, či úniku od reality. Ilustrácie kníh patria k istému druhu výtvarného umenia, v rámci ktorého ide aj o aj digitálne upravovanie, ktoré by nemalo chýbať v knižných publikáciách.

Ilustrátorka Lucia Žatkuliaková (1989) vyštudovala Ateliér voľnej grafiky a ilustrácie prof. Dušana Kállaya na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Počas štúdia absolvovala dva študijné pobyty. V roku 2012 na odbore Communication Design na Desingskolen Kolding v Dánsku a v roku 2014 na Haute école des arts du Rhin vo Francúzsku so zameraním na ilustráciu. Za svoju diplomovú prácu Spíme, snívame dostala cenu Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu.

„Výstava Lucie Žatkuliakovej je prvou lastovičkou. V Oravskej knižnici chceme po pandemickom období nadviazať na tradíciu a začať organizovať pravidelné  besedy a  výstavy nie len so spisovateľmi, ale aj s ilustrátormi. Našim snom je vytvoriť cyklus  ilustrátorských výstav, spojených s originálnymi tvorivými dielňami pre mladých ľudí. Výsledkom bude následná výstava ich prác. Knihy a ilustrácie patria neodmysliteľne k sebe. Na Slovensku máme mnoho a veľmi talentovaných ilustrátorov. Radi by sme na Oravu prinášali aj tento rozmer pre našich čitateľov“, povedal riaditeľ knižnice Roman Večerek.  

Výstava pozostáva z ilustrácií k dielam: Majster a Margaréta, Vincent, Matematici, ja a ty, Aha! Ja už viem! Na zázraky máme nos.

Obrazy sa nachádzajú na náučnom oddelení a na schodisku knižnice. Výstava potrvá do 15. apríla 2022.

Mgr. Mária Babík Ferancová
koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti