Deti potrebujú knihy

Spojme sa pre dobrú vec

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje výzvu s názvom Spojme sa pre dobrú vec.

V spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta Košice a Miestnou knižnicou Petržalka bola vyhlásená výzva pre ostatné knižnice na podporu ukrajinských detí, ktoré museli opustiť svoje domovy.

Spájame sa pre dobrú vec, preto aj spoločnosť Martinus podporila aktivitu a to 20 % zľavou na nákup kníh cez e-shop. Po prihlásení knižnice do výzvy bude možný nákup kníh a následná distribúcia ukrajinským deťom z radov utečencov. Prihlásená knižnica bude nahlásená spoločnosti Martinus. Kupujúci udá adresu konkrétnej knižnice a po zaplatení kníh poputujú na danú adresu. Ako ich knižnica doručí deťom je v jej réžii.

Oravská knižnica spolupracuje s organizáciami, ktoré chodia na ukrajinsko-slovenské hranice a v prípade potreby vie doručiť knihy priamo tam.

„Veríme, že sa staneme jednou veľkou knižnicou, ktorá otvorila náruč, srdce a svoje dvere všetkým deťom, aj tým ktoré prišli do nového mesta a do nového života“, povedal Mgr. art. Roman Večerek, riaditeľ knižnice.

Do zbierky sa zatiaľ zapojili tieto knižnice: Oravská knižnica Antona Habovštiaka, Miestna knižnica Vrakuňa, Liptovská knižnica G. F. Belopotockeho, Miestna knižnica Petržalka, Krajská knižnica Ľ. Štúra, Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi, Knižnica pre mládež mesta Košice, Obecná knižnica Malinovo, Mestské centrum kultúry Malacky- knižnica, Mestská knižnica Sliač, Krajská knižnica Žilina, Staromestská knižnica, Mestská knižnica Dom kultúry v Námestove, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Mestská knižnica v Bratislave, Turčianska knižnica v Martine, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Podduklianska knižnica vo Svidníku, Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Mestská knižnica Ľ. Štúra, Kysucká knižnica v Čadci, Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho.

Mgr. Mária Babík Ferancová
Koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti