Vyhodnotenie súťaže Kniha Oravy 2018

Oravská knižnica vyhlásila výsledky súťaže Kniha Oravy 2018

Súčasťou programu bolo otvorenie interaktívnej výstavy o Andrejovi Radlinskom.

Čitateľská súťaž Kniha Oravy 2018 o najzaujímavejšiu regionálnu publikáciu uplynulého roka vyvrcholila 24. apríla 2019 slávnostným vyhlásením výsledkov v priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Súťaž vyhlásila Oravská knižnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s mediálnymi partnermi MY Oravské noviny a TV DK – Infoštúdio mesta Dolný Kubín.

Tohto roku sa o priazeň čitateľov uchádzalo 29 nominovaných knižných titulov, ktoré sú s regiónom Orava späté tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti, a to 7 v kategórii beletria a 22 v rámci odbornej literatúry. V prvej kategórii získala najviac hlasov kniha Jany Greššovej a kolektívu autorov s názvom Kňažia miesto rozprávky, ktorá obsahuje rozprávky a autentické príbehy obyvateľov dolnooravskej obce Kňažia doplnené detskými ilustráciami. Na druhej priečke sa umiestnil román Petra Hubu Mudroňovci a Halašovci z pripravovanej trilógie Keď národ umieral, ktorého dej sa odohráva na prelome 19. a 20. storočia v Turčianskom Svätom Martine. Treťou najpopulárnejšou sa stala historická próza Posledná kniha z pera Dariny Hamarovej. Čitateľov zavedie do Paríža na sklonku 18. a začiatku 19. storočia.

Titul „Kniha Oravy 2018“ v kategórii náučná literatúra pridelili čitatelia dvojjazyčnej publikácii Cesty Juraja Tranovského / Śladami Jerzego Trzanowskiego, na ktorej sa autorsky podieľali Marcin Gabryś, Matúš Chren a Rastislav Stanček. Druhé miesto obsadila monografia obce Klin od Michala Čajku a kolektívu autorov. Na bronzový stupienok zaradili čitatelia titul Srňacie v premenách času o kedysi najmenšej obci na Orave, dnes mestskej časti Dolného Kubína, ktorú pripravil kolektív autorov na čele s Dašou Korytárovou Lofajovou.

Ocenení autori vyžrebovali zo všetkých platných anketových lístkov troch hlasujúcich, ktorí získali vecné ceny venované Žilinským samosprávnym krajom a Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.

Súčasťou programu bolo otvorenie interaktívnej výstavy o katolíckom kňazovi, jazykovedcovi, spisovateľovi a redaktorovi Andrejovi Radlinskom, ktorú pre deti druhého stupňa základných škôl pripravil Spolok svätého Vojtecha. Výstava na ôsmich paneloch približuje najdôležitejšie životné míľniky, dielo a aktivity tejto významnej osobnosti. Svojím príhovorom ju otvorila autorka námetu, novinárka Martina Jokelová-Ťuchová. Záujemcovia si ju môžu pozrieť do 20. mája 2019 v čase otváracích hodín knižnice.

Andrejovi Radlinskému, ktorého 140. výročie úmrtia si tohto roku pripomíname, patril i úplný záver podujatia. Pripravil ho Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s Cirkevnou spojenou školou v Dolnom Kubíne, ktorá nesie meno tohto známeho dejateľa. Po príhovore predsedu miestneho odboru Martina Zembjaka predstavil prítomným osobnosť Andreja Radlinského v životopisnom medailóne pedagóg Cirkevnej spojenej školy Martin Mydliar. Podujatie spestrilo vystúpenie gitarového dua Júlia Dúhová a Aneta Turčinová zo spomínanej školy.

Výsledky súťaže Kniha Oravy 2018

Počet nominovaných kníh: 29 (beletria: 7, odborná literatúra: 22)
Celkový počet hlasov: 1636 (beletria: 326, odborná literatúra: 1310)

KATEGÓRIA BELETRIA
  1. GREŠŠOVÁ, Jana a kol. Kňažia miesto rozprávky. Dolný Kubín : OZ Krpček, 2018.
  2. HUBA, Peter. Keď národ umieral – Mudroňovci a Halašovci. Martin : Matica slovenská v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka, 2018.
  3. HAMAROVÁ, Darina. Posledná kniha. Bratislava : Motýľ, 2018.
KATEGÓRIA ODBORNÁ LITERATÚRA
  1. GABRYŚ, Marcin – CHREN, Matúš – STANČEK, Rastislav. Cesty Juraja Tranovského / Śladami Jerzego Trzanowskiego. Dolný Kubín : Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dolný Kubín, 2018.
  2. ČAJKA, Michal a kol. Klin. Obec a jej obyvatelia. Klin : Obecný úrad, 2018.
  3. KORYTÁROVÁ LOFAJOVÁ, Daša a kol. Srňacie v premenách času. Dolný Kubín : Agentúra EL (Agency EL), s. r. o. v spolupráci s OZ Femina a spol., 2018.

Marián Karcol