Prezentácia knihy Z Božej vôle palatín

Prezentácia knihy Z Božej vôle palatín

V spoločenskej miestnosti Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa dňa 27. marca 2017 uskutočnila prezentácia novej knihy historika a prozaika Petra Hubu s názvom Z Božej vôle palatín, ktorú vydalo vydavateľstvo Tranoscius. Dej knihy nás zavedie do neľahkých časov na prelome 16. a 17. storočia, kedy veľkú časť Uhorska ovládali Turci a územie dnešného Slovenska pustošili protihabsburgskí povstalci. Formou historickej prózy autor približuje čitateľovi jednu z najvýznamnejších osobností v histórii nášho regiónu, hlavného župana Oravy a uhorského palatína Juraja Turzu.

Osobnosti Juraja Turzu bola v poslednom období venovaná pomerne veľká pozornosť, k čomu prispeli aj okrúhle výročia, vlaňajšie 400. výročie úmrtia a tohtoročné 450. výročie jeho narodenia. Avšak obraz Turzu, ktorý nám ponúkali knihy, články v novinách a časopisoch či filmové diela, nie vždy korešpondoval s historickými faktami. Peter Huba sa v románe dôsledne pridŕžal dobových prameňov a na základe nich čitateľom predstavil Juraja Turzu ako bojovníka proti Turkom, schopného diplomata, veriaceho človeka, podporovateľa protestantizmu i Slovákov. Stručnú charakteristiku hlavnej postavy svojho románu a doby, v ktorej žila, autor načrtol aj počas prezentácie knihy, pričom sa nevyhol ani kontroverzným otázkam a dezinterpretáciám, ktoré sú s postavou Juraja Turzu spojené.

V rámci programu s krátkym príhovorom vystúpili farár dolnokubínskeho zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Rastislav Stanček, poverený predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Dolnom Kubíne Vendelín Ťažandlák a zástupca primátora Mesta Dolný Kubín Jozef Šimek. Publikáciu spolu s autorom symbolicky vyprevadili medzi čitateľov Rastislav Stanček a zodpovedná redaktorka knihy Oľga Drobná. Podujatie spestrili ukážky z predstavovanej knihy v podaní Jozefa Kaščáka a hudobný program žiakov ZUŠ Ivana Ballu v Dolnom Kubíne pod vedením Kláry Hromádkovej.

Marián Karcol