Vyhodnotenie súťaže Kniha Oravy 2016

Vyhodnotenie súťaže Kniha Oravy 2016

Deviaty ročník čitateľskej súťaže Kniha Oravy 2016 o najzaujímavejšiu regionálnu publikáciu uplynulého roka vyvrcholil 24. apríla 2017 slávnostným vyhlásením výsledkov v priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Súťaž vyhlásila Oravská knižnica, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v spolupráci s mediálnymi partnermi MY Oravské noviny a TV DK – Infoštúdio mesta Dolný Kubín.

O titul Kniha Oravy súťažilo v tomto ročníku 19 nominovaných knižných titulov, ktoré sú s regiónom Orava späté tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti, z toho 7 v kategórii beletria a 12 v rámci odbornej literatúry. Hlasovanie prebiehalo v čase od 1. marca do 7. apríla 2017 prostredníctvom anketových lístkov na jednotlivých oddeleniach, prípadne elektronicky. V prvej kategórii zvíťazil román Dariny Hamarovej Slzy anjela, ktorý je voľným pokračovaním jej prvotiny Slzy muža, druhou najpopulárnejšou sa stala útla knižka Márie Stopkovej a františkána Zacheja Ľ. Lalíka Motúziky k radosti, na treťom mieste skončila próza Michaely Galambošovej Dve ženy. V kategórii náučná literatúra získala najviac hlasov kniha riaditeľa Oravskej knižnice Petra Hubu Príbeh slovenskej hymny a jej autora : Dielo Janka Matúšku, ktorá podrobne vykresľuje pohnuté osudy výnimočného tvorcu a jeho najznámejšieho diela. Na druhej priečke sa umiestnila publikácia Orava bez hraníc : Severovýchodná Orava z dielne Oravského múzea P. O. Hviezdoslava, pomyselnú bronzovú medailu získal knižný titul Žena moja drahá : P. O. Hviezdoslav manželke Ilone, ktorý zostavila Jana Juráňová.

Na záver podujatia ocenení autori vyžrebovali zo všetkých platných anketových lístkov troch hlasujúcich, ktorí získali vecné ceny venované Žilinským samosprávnym krajom a Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.

Marián Karcol

Výsledky súťaže:

Počet nominovaných kníh: 19 (beletria: 7, odborná literatúra: 12)
Celkový počet hlasov: 478 (beletria: 250, odborná literatúra: 228)

KATEGÓRIA BELETRIA
1. Hamarová, Darina. Slzy anjela. Bratislava : Motýľ, 2016.
2. Stopková, Mária – Františkánsky brat Lalík, Zachej Ľ. Motúziky k radosti. Trstená : Františkánske divadlo Elzeár – Bábkové divadlo Motúzik v spolupráci s predajňou QUO VADIS, 2016.
3. Galambošová, Michaela. Dve ženy. Bratislava : Marenčin PT, 2016.

KATEGÓRIA ODBORNÁ LITERATÚRA
1. Huba, Peter. Príbeh slovenskej hymny a jej autora. Dielo Janka Matúšku. Martin : Matica slovenská v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka, 2016.
2. Kolektív autorov. Orava bez hraníc. Severovýchodná Orava. Dolný Kubín : Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, 2016.
3. Juráňová, Jana (zost.). Žena moja drahá. P. O. Hviezdoslav manželke Ilone. Bratislava : SLOVART, 2016.