Entries by Koordinátor KVČ

Výtvarný klub

V spolupráci s OZ INŠPIRÁCIE sme pripravili niečo nové. Otvárame Výtvarný klub. PRÍĎ POZERAJ PRIDAJ SA Stretnutia budú prebiehať každú stredu od 15:45 do 18:00 h v priestoroch knižnice. Začíname už 29. 09. 2021