Zoznam zmlúv za rok 2012
Číslo zmluvyNázov zmluvyDátum zverejnenia
01 PL-SK/2012Príkazná zmluva27.02.2012
02 PL-SK/2012Príkazná zmluva27.02.2012
03 PL-SK/2012Príkazná zmluva27.02.2012
04 PL-SK/2012Príkazná zmluva27.02.2012
05 PL-SK/2012Príkazná zmluva27.02.2012
06 PL-SK/2012Príkazná zmluva27.02.2012
07 PL-SK/2012Príkazná zmluva27.02.2012
08 PL-SK/2012Príkazná zmluva27.02.2012
09 PL-SK/2012Príkazná zmluva27.02.2012
10 PL-SK/2012Príkazná zmluva27.02.2012
11 PL-SK/2012Príkazná zmluva27.02.2012
ŽSK-OK/2012/2.5Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK SR14.05.2012
2 SR-ČR/2012Príkazná zmluva22.05.2012
3 SR-ČR/2012Príkazná zmluva22.05.2012
4 SR-ČR/2012Príkazná zmluva22.05.2012
5 SR-ČR/2012Príkazná zmluva22.05.2012
23/2012/OKAHDodatok 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov08.06.2012
ŽSK-OK/2012/4.5.6Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK SR08.06.2012
ŽSK-OKDK/2012/8.2Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK SR08.06.2012
24/2012/127-ZPSZmluva č. 24/Zelená pre seniorov 2012/127-ZPS12.06.2012
19 PL-SK/2012Príkazná zmluva24.06.2012
20 PL-SK/2012Príkazná zmluva24.06.2012
2012/0175Zmluva o poskytnutí finančného príspevku17.07.2012
4/KIS/2012Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy17.09.2012
10/KIS/2012Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy08.11.2012
2 SR-ČR/2012 SK/FMP/06/032Príkazná zmluva06.12.2012
3 SR-ČR/2012 SK/FMP/06/032Príkazná zmluva06.12.2012
4 SR-ČR/2012 SK/FMP/06/032Príkazná zmluva06.12.2012