Zoznam zmlúv za rok 2011
NázovPartnerPredmetCelková suma s DPHDátum uzavretia
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosťÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný KubínRealizácia aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby151,2009.02.2011
Príkazná zmluva č.1 PL-SK/2011Mgr. Peter KubicaPrednášky na medzinárodnej konferencii34,0021.02.2011
Príkazná zmluva č.2 PL-SK/2011Mgr. Katarína ŠušoliakováPrednášky na medzinárodnej konferencii34,0021.02.2011
Zmluva o nájme nebytových priestorovCirkevný zbor Evenjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Dolný KubínNájom nebytových priestorov50,0001.06.2011
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 44
Žilinský samosprávny krajImplementácia mikroprojektu “Vzájomné spojenia – história a súčasnosť” PL-SK/ZA/IPP/II/03943 821,0029.06.2011
Dodataok č.1 k Zmluve o poskytovaní bezpečnostno-technickej službyAccrual, s.r.o.Poskytovanie bezpečnostno-technickej služby a služby technika ochrany pred požiarmi23,8501.07.2011
Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MKSR, č. ŽSK-OK/2011/2.1Žilinský samosprávny kraj Zakúpenie techniky 2 300,0003.08.2011
Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MKSR, č. ŽSK-OK/2011/2.5Žilinský samosprávny kraj Nákup knižničného fondu4 000,0003.08.2011
Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MKSR, č. ŽSK-OK/2011/4.5.6Žilinský samosprávny kraj Realizácia podujatia Čítať si je paráda1 000,0022.08.2011
Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MKSR, č. ŽSK-OK/2011/9.2Žilinský samosprávny kraj Poskytnutie dotácie prostredníctvom vyzbieraných kultúrnych poukazov814,0022.08.2011
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 2011/0310Trenčiansky samosprávny krajImplementácia mikroprojektu “Výpravy za vzájomným kultúrnym poznaním”, SK/FMP/04/01215 085,0030.08.2011
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku DR 58/2011Nadácia SPPRealizácia projektu “Na Orave dobre…”1 000,0018.11.2011
Dodatok k zmluve o výpožičkeSlovenská národná knižnicaZmena označenia zmluvných strán23.11.2011
Zmluva o dodávke a distribúcii elektrinySSEDodávka silovej elektriny23.12.2011