Zoznam zmlúv za rok 2014
Číslo zmluvyNázov zmluvyDátum zverejnenia
1 PL-SK/2014Príkazná zmluva10.02.2014
A7720356Zmluva o poskytovaní verejných služieb15.05.2014
ŽSK-OKDK/2014/8.2Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK SR19.05.2014
1071/2014Zmluva o poskytovaní technickej služby29.05.2014
ZOS 1/2014Zmluva o spolupráci29.05.2014
ŽSK-OK/2014/2.5Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 201410.06.2014
ŽSK-OK/2014/2.1Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 201423.06.2014
2014/0188Zmluva o poskytnutí finančného príspevku25.06.2014
2014/0188Ukončenie zmluvného vzťahu15.08.2014
ŽSK-OK/2014/4.5.6Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 201428.07.2014
ZOZHMDS 1/2014Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy28.07.2014
23/2014/DARDarovacia zmluva05.09.2014
P6540Zmluva o dielo08.09.2014
691/2014/OVSZoD č. 691/2014/OVS “Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne – letná čitáreň”09.09.2014
1 MK-SR/2014Príkazná zmluva25.09.2014
D2/2014Dodatok k zmluve o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby a služby technika ochrany pred požiarmi15.10.2014
2 MK-SR/2014Príkazná zmluva22.10.2014
3 MK-SR/2014Príkazná zmluva23.10.2014
4 MK-SR/2014Príkazná zmluva27.10.2014
KZ/2014/1Kúpna zmluva29.10.2014
5 MK-SR/2014Príkazná zmluva03.11.2014
D/1/2014Dodatok č. 1/2014 k zmluve o nájme nebytových priestorov06.11.2014
7 MK-SR/2014Príkazná zmluva10.11.2014
6 MK-SR/2014Príkazná zmluva18.11.2014
KZ/2014/2Kúpna zmluva20.11.2014
691/2014/OVSDodatok č. 1 k ZoD č. 691/2014/OVS “Letná čitáreň – Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne”03.12.2014
ZOPM/2014/1Zmluva o prevode správy majetku ŽSK15.12.2014
OKaCR/2014/886Zmluva o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti a hnuteľného majetku ŽSK do správy správcovi19.12.2014