Zmluvy 2021

Zoznam zmlúv za rok 2021
Číslo zmluvyNázov zmluvyDátum zverejnenia
32001612Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu20.01.2021
222021Zmluva číslo: 222021 uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach11.02.2021
b. č.Zmluva o poskytovaní upgrade a update knižnično-informačného systému Clavius24.02.2021
b. č.Kolektívna zmluva27.02.2021
b. č.Licenčná zmluva01.03.2021
SK/FMP/11b/03/002 – Z/D01
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/03/002-Z04.03.2021
01 – 21Zmluva o poskytovaní audítorských služieb05.03.2021
ÚVTOS-58/23-2021Darovacia zmluva30.03.2021
b. č.Darovacia zmluva08.04.2021
21-512-00467Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-512-0046709.04.2021
P6540Dodatok k zmluve č. P654027.04.2021
SK/FMP/11b/03/002 – Z/D02
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/03/002-Z05.05.2021
ZOD 1/2021Zmluva o dielo č.1/202121.05.2021
b. č.Zmluva o využívaní softvéru a s ním súvisiacich služieb01.06.2021
b. č.Dohoda o spolupráci04.06.2021
21-513-02666Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-513-0266604.06.2021
ZOD 2/2021Zmluva o dielo č.1/202123.07.2021
1/2021 FPUZmluva o dielo 1/2021 FPU28.07.2021
2/2021 FPUZmluva o dielo 2/2021 FPU28.07.2021
3/2021 FPUZmluva o dielo 3/2021 FPU28.07.2021
4/2021 FPUZmluva o dielo 4/2021 FPU28.07.2021
39/2021Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SPPoločne pre komunity č. 39/202111.08.2021
21-514-05493Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-0549312.08.2021
MK-4328/2021-451Zmluva o poskytnutí dotácie18.08.2021
22531/2021Darovacia zmluva05.10.2021
1/2021 MK SRZmluva o dielo č. 1/2021 MK SR05.10.2021
2/2021 MK SRZmluva o dielo č. 2/2021 MK SR08.10.2021
b. č.Darovacia zmluva15.10.2021
b. č.Zmluva o vytvorení diela na objednávku a o udelení licencie na jeho použitie15.10.2021
1/2021 SPPZmluva o dielo č. 1/2021 SPP21.10.2021
3/2021 MK SRZmluva o dielo č. 3/2021 MK SR25.10.2021
KZ 1/2021Kúpna zmluva č. 1/202126.10.2021
b. č.Zmluva o poskytovaní knižnično-informačných služieb digitálnej knižnice SKN nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým používateľom02.11.2021
b. č.Memorandum o spolupráci v oblasti kvality života a vzdelávania mladých ľudí 30.11.2021
21121736145262Zmluva o poskytovaní služieb – Pokladničný systém20.12.2021
b. č.Kolektívna zmluva29.12.2021