Zmluvy 2021

Zoznam zmlúv za rok 2021
Číslo zmluvyNázov zmluvyDátum zverejnenia
32001612Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu20.01.2021
222021Zmluva číslo: 222021 uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach11.02.2021
b. č.Zmluva o poskytovaní upgrade a update knižnično-informačného systému Clavius24.02.2021
b. č.Kolektívna zmluva27.02.2021