Zmluvy 2020

Zoznam zmlúv za rok 2020
Číslo zmluvyNázov zmluvyDátum zverejnenia
1/2020 SK-CZZmluva o dielo č. 1/2020 SK-CZ28.02.2020
14762/2020Darovacia zmluva č. 14762/202015.5.2020
20-513-01952Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-0195212.06.2020
MK-2924/2020/3.2Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 202017.06.2020
2/2020 SK-CZZmluva o dielo č. 2/2020 SK-CZ14.09.2020
b. č.Dohoda o pristupení05.10.2020
20-513-01952Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-513-0195229.10.2020
Z-00046658/2019Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku11.11.2020
3/2020 SK-CZZmluva o dielo č. 3/2020 SK-CZ13.11.2020
4/2020 SK-CZZmluva o dielo č. 4/2020 SK-CZ13.11.2020
5/2020 SK-CZZmluva o dielo č. 5/2020 SK-CZ13.11.2020
20-514-04182Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-514-0418207.12.2020
186/2020Rámcová zmluva o spolupráci16.12.2020
b. č.Smlouva o zpracování osobních údajů16.12.2020