Zmluvy 2019

Zoznam zmlúv za rok 2019
Číslo zmluvyNázov zmluvyDátum zverejnenia
b.č.Zmluva o poskytovaní služieb pracovnej zdravotnej služby02.01.2019
b.č.Zmluva o dobrovoľníckej činnosti09.01.2019
5190043215Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby09.01.2019
b.č.Zmluva o dobrovoľníckej činnosti31.01.2019
5190043218Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby09.02.2019
b.č.Darovacia zmluva26.02.2019
8091/2019Darovacia zmluva č. 8091/201915.04.2019
16/2019Darovacia zmluva14.05.2019
19-513-01861Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-513-0186114.05.2019
1/2019 FPUZmluva o dielo č. 1/2019 FPU24.05.2019
2/2019 FPUZmluva o dielo č. 2/2019 FPU29.05.2019
MK-4141/2019/3.2Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 201929.05.2019
3/2019 FPUZmluva o dielo č. 3/2019 FPU06.06.2019
1/2019Zmluva o dielo č. 1/201908.07.2019
2/2019Zmluva o dielo č. 2/201908.07.2019
3/2019Zmluva o dielo č. 3/201908.07.2019
4/2019Zmluva o dielo č. 4/201908.07.2019
5/2019Zmluva o dielo č. 5/201908.07.2019
b.č.Dohoda o poskytnutí finančného príspevku a zmluva o spoluvydaní09.07.2019
19-514-04305Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-0430501.08.2019
192100078Zmluva o dielo č. 19210007814.08.2019
4/2019 FPUZmluva o dielo č. 4/2019 FPU10.09.2019
5/2019 FPUZmluva o dielo č. 5/2019 FPU20.09.2019
6/2019 FPUZmluva o dielo č. 6/2019 FPU27.09.2019
6/2019Zmluva o dielo č. 6/201903.10.2019
7/2019Zmluva o dielo č. 7/201903.10.2019
7/2019 FPUZmluva o dielo č. 7/2019 FPU14.10.2019
8/2019 FPUZmluva o dielo č. 8/2019 FPU15.10.2019
b.č.Zmluva o zverení majetku do správy správcovi02.11.2019
9/2019 FPUZmluva o dielo č. 9/2019 FPU05.11.2019
SK/FMP/11b/03/002 – ZZmluva o poskytnutí nenávratného príspevku z Fondu malých projektov19.11.2019
MK-234/2019/MZmluva o spolupráci4.12.2019
1/2019 SK-CZZmluva o dielo č. 1/2019 SK-CZ10.12.2019
200301Zmluva o poskytovaní služieb č. 20030118.12.2019
b.č.Kolektívna zmluva20.12.2019
b.č.Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku uzatvorená na základe Rámcovej dohody č.: Z-00046658/201931.12.2019