Digitálny čitateľský preukaz

Digitálny čitateľský preukaz

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja uviedla do života novú digitálnu službu s názvom Digitálny čitateľský preukaz.

OKAH sa rozhodla vstúpiť do 21. storočia a posunúť kvalitu služieb pre čitateľov na kvalitatívne vyššiu úroveň. Možnosť online komunikácie sa aj v dnešnej pandemickej dobe ukazuje ako nevyhnutný krok pre fungovanie knižníc do budúcna, povedal riaditeľ knižnice Roman Večerek.

Digitálna karta knižnice je moderné smart riešenie knižných preukazov. Čitateľ má všetky informácie o svojich knihách vo svojom mobilnom zariadení. Knižnica získa užitočný nástroj pre komunikáciu so svojimi členmi. Karta v sebe nesie množstvo služieb, výhod a bonusov. Ako prvé musíme spomenúť samotný Digitálny členský preukaz, je potrebné chrániť životné prostredie a odbremeňovať prírodu. Ďalej sú to Push notifikácie – automatické upomienky. Ide o možnosť posielať čitateľom rôzne notifikácie, či už automaticky alebo cielene. Napr. rezervácie kníh, návrh kníh na vypožičanie a pod. Rovnako aj Správa výberu členských poplatkov, kde si čitatelia budú môcť v pohodlí svojho domova zaplatiť členské, upomienky, či darčekový poukaz pre svojich blízkych priamo z karty. Aktuálne výpožičky a ich stav, je služba pri ktorej čitateľ okamžite vidí čo si požičal, alebo aj vrátil. Pri Beacon a GPS notifikáciách hovoríme o systéme upozornenia pri prechode ním vytipovanej lokality čitateľovi automaticky pípne upozornenie, že v knižnici máme diela od daného autora a pod. V neposlednom rade je digitálna karta aj Benefitovou kartou. V spolupráci s inými inštitúciami podnikateľov vie čitateľ zbierať body a niekde si ich uplatniť.

Uvítanie digitálnej karty do života zahájila predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. Po stiahnutí aplikácie do svojho mobilného telefónu a následnom načítaní QR kódu sa stala prvou požívateľkou digitálnej karty a teda aj majiteľkou digitálneho čitateľského preukazu Oravskej knižnice Antona Habovštiaka. Rovnako aj slávnostne odoslala mail našim čitateľom. Zaželala novej digitálnej karte veľa spokojných používateľov.

Projekt Digitálneho čitateľského preukazu je zatiaľ len v začiatkoch, ale už teraz ponúka vysokú mieru ponúkaných služieb a na ďalších sa intenzívne pracuje. Už teraz o kartu prejavili záujem ostatne knižnice v ŽSK z čoho máme veľkú radosť.

Mgr. Mária Babík Ferancová
koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti