Priateľ knižnice 01/2011

Priateľ knižnice 01/2011

Z obsahu:

Na prelome rokov
Čriepky
Vybrali sme
Obojstranne prospešná spolupráca
Podujatia Oravskej knižnice
Noc čierneho jednorožca
Do rozprávky tadiaľto
Darujme si kúsok historických tradícií
Oravská knižnica na knižnom veľtrhu BIBLIOTÉKA 2010
Prezentácie nových kníh
Štandardy vo verejných knižniciach
Kalendárium
Predstavujeme
Marta Franeková
Tomáš Toček
Otília Štepitová
Miroslav Karcol
60 Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Stiahnutie celého čísla: TU

 

Priateľ knižnice 02/2010

Priateľ knižnice 02/2010

Z obsahu:

Konečne aj Oravská knižnica získa nové priestory
Sága rodu Veselovských z Námestova
Vybrali sme
Obojstranne prospešná spolupráca
Čítame s Osmijankom
Noc v knižnici
Literárne kluby Slovenska sa stretli v Dolnom Kubíne v Oravskej knižnici
Rozhovor
Bez komentára
Kalendárium
Hnev dolnokubínskeho richtára (povesť)
Literárny klub Fontána pri Oravskej knižnici Antona Habovštiaka
Vyznanie

Stiahnutie celého čísla: TU

 

Priateľ knižnice 01/2010

Priateľ knižnice 01/2010

Z obsahu:

Kniha Oravy 2009
DELTOPHYLUS, Karol Imrich Revický
Slovensko bratří Čapků
Prezentácie nových kníh
10 rokov Literárny klub Fontána
Rozhovor
Bystré hlávky v akcii – Knižný Vševedko 2009
Slovo má náš partner
Vybrali sme
Zo života v minulosti
Kalendárium
Kňažia – kniežacia

Stiahnutie celého čísla: TU

Priateľ knižnice 02/2009

Priateľ knižnice 02/2009

Z obsahu:

Príhovor
Je radosťou byť oslovenou na slovo o slove
Z úvah o Hviezdoslavovom Kubíne
Margita Figuli (Rozprávanie o spisovateľke k storočnici jej narodenia)
Básnici z jednej kolísky
Smutný jeho koniec
Podujatia Oravskej knižnice v prvom polroku 2009
Noc čierneho jednorožca
Netradične aj v Oravskej knižnici
Prezentácie nových kníh
Cezhraničná spolupráca
Transgraniczna przyaźń
Verejné knižnice v okresoch Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín
Prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD.
Kalendárium
Literárny klub Fontána
Hľadám tvoju dušu
Čertova skrýša v Oravskom hrade
Kovovlad
Život v minulosti (Ako som skupúvau statok)
Rozhovor

Stiahnutie celého čísla: TU

Priateľ knižnice 01/2009

Priateľ knižnice 01/2009

Z obsahu:

Príhovor
Oravská knižnica v svetle minulých čias
Spomíname na Hviezdoslava
Všetka jeho obetavosť pramení z lásky k rodnému kraju
Tri stretnutia
Margita Figuli – Šustrová
10 rokov Literárneho klubu Fontána
Cezhraničná spolupráca
Spomíname
Kalendárium
Slovenské cestoviny

Stiahnutie celého čísla: TU