Zmluvy 2018

Zoznam zmlúv za rok 2018
Číslo zmluvyNázov zmluvyDátum zverejnenia
ZOZM 1/2018Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi 1.2.2018
PZ 1/2018 CKSPríkazná zmluva č. 1/2018 Cezhraničné kultúrne súzvuky13.3.2018
PZ 2/2018 CKSPríkazná zmluva č. 2/2018 Cezhraničné kultúrne súzvuky13.3.2018
PZ 3/2018 CKSPríkazná zmluva č. 3/2018 Cezhraničné kultúrne súzvuky13.3.2018
PZ 4/2018 CKSPríkazná zmluva č. 4/2018 Cezhraničné kultúrne súzvuky13.3.2018
PZ 5/2018 CKSPríkazná zmluva č. 5/2018 Cezhraničné kultúrne súzvuky13.3.2018
18-512-01933Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-512-0193312.4.2018
MK-4061/2018/3.2Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4061/2018/3.224.04.2018
PZ 1/2018 FPUPríkazná zmluva č.1/2018 FPU14.05.2018
PZ 2/2018 FPUPríkazná zmluva č.2/2018 FPU18.05.2018
PZ 3/2018 FPUPríkazná zmluva č.3/2018 FPU22.05.2018
99062Pozáručná a mimozáručná zmluva č. 9906201.06.2018
b.č.Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov01.06.2018