Zmluvy 2018

Zoznam zmlúv za rok 2018
Číslo zmluvyNázov zmluvyDátum zverejnenia
ZOZM 1/2018Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi 1.2.2018
PZ 1/2018 CKSPríkazná zmluva č. 1/2018 Cezhraničné kultúrne súzvuky13.3.2018
PZ 2/2018 CKSPríkazná zmluva č. 2/2018 Cezhraničné kultúrne súzvuky13.3.2018
PZ 3/2018 CKSPríkazná zmluva č. 3/2018 Cezhraničné kultúrne súzvuky13.3.2018
PZ 4/2018 CKSPríkazná zmluva č. 4/2018 Cezhraničné kultúrne súzvuky13.3.2018
PZ 5/2018 CKSPríkazná zmluva č. 5/2018 Cezhraničné kultúrne súzvuky13.3.2018