Projekty realizované v roku 2017

(Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou (2017)

Zámerom projektu (Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou (2017) je prebudiť u detí a mládeže záujem o čítanie a upriamiť ich pozornosť na pôvodnú tvorbu slovenských autorov. Chceme zapojiť deti do aktívneho spoznávania literatúry, adresne im sprostredkovať hodnoty knižnej kultúry a formovať čitateľské vedomie detí a mládeže i širokej verejnosti prostredníctvom stretnutí s literárnymi tvorcami. Prostredníctvom projektu máme za cieľ tiež kultivovať literárny i výtvarný vkus a prezentovať edukačnú funkciu literatúry formami, ktoré sú príťažlivé pre vekovú kategóriu detí a mládeže. V rámci projektu zrealizujeme stretnutia so súčasnými tvorcami kníh, hodiny hlasného a zážitkového čítania, čitateľské dielne, tvorivé výtvarné a literárne dielne, uskutoční sa ďalší ročník súťaže Čítame s nezábudníkom a pre návštevníkov knižnice pripravíme záložky do kníh s informáciami o súčasných slovenských knižných tvorcoch. Cieľovou skupinou nášho projektu sú predovšetkým deti – žiaci dolnokubínskych základných škôl, ale aj študenti stredných škôl a široká verejnosť oravského regiónu.

HLAVNÝ PARTNER
Fond na podporu umenia

Projekt Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.