Projekty realizované v roku 2018

(Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou (2018)

V rámci projektu zrealizujeme stretnutia so súčasnými tvorcami kníh, hodiny hlasného a zážitkového čítania, čitateľské dielne, tvorivé výtvarné a literárne dielne, uskutoční sa ďalší ročník súťaže Čítame s nezábudníkom a pre návštevníkov knižnice pripravíme záložky do kníh s informáciami o súčasných slovenských knižných tvorcoch. Primárnou cieľovou skupinou nášho projektu sú deti – žiaci dolnokubínskych základných škôl – sekundárnou široká verejnosť oravského regiónu.

HLAVNÝ PARTNER

Fond na podporu umenia

Projekt Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.