Projekty realizované v roku 2020

Nákup knižničného fondu (2020)

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne získala v roku 2020 z Fondu na podporu umenia dotáciu vo výške 20 000 eur na nákup knižničného fondu. Podpora z Fondu bola zameraná na pomoc lokálnym vydavateľstvám a kníhkupcom, ktoré kvôli komplikovanej pandemickej situácii prišli o zákazníkov, preto sme sa aj my pri nákupe orientovali najmä na miestne dolnokubínske predajne.

Vďaka štedrej dotácii pribudlo do nášho fondu 1942 zaujímavých knižných titulov. Z tohto počtu beletriu pre dospelých tvorilo 627 ks, beletriu pre deti a mládež 771 ks, náučnú literatúru pre dospelých 412 ks a náučnú literatúru pre deti a mládež 132 ks. Viac než 20 % z pridelenej podpory bolo vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou FPU a tiež kníh vydaných inštitúciami v priamej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Ďakujeme.

HLAVNÝ PARTNER PROJEKTU

Fond na podporu umenia

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.