Projekty realizované v roku 2023

Predsudky

Gustáv, Jozef, Peter, Jaromír, Vlado, Alexander, ale aj Beáta a Ingrid. Pre niekoho len mená, pre iných ľudia, ktorí dostali druhú šancu. Po rokoch strávených na ulici sa odrazili od dna a objavili v sebe talent. Talent vytvoriť niečo, čo tu zostane, čo má hodnotu, čo mení hlboko zakorenené predsudky.

Vďaka projektu PREDSUDKY všetci títo ľudia zabudli na to, že sú bezdomovci a že nikoho nezaujímajú. Na tvorivých dielňach, medzi knihami tvorili vlastnými rukami keramiku, maľovali, fotografovali, zverovali sa so svojimi snami, túžbami, ale aj bolesťami a krivdami.

Tvorivé stretnutia boli pripravené v spolupráci s odbornými lektormi v oblasti literárneho, výtvarného a fotografického umenia a psychológmi, ktorí účastníkov – ľudí bez domova usmerňovali pri vyjadrovaní ich pocitov, nálad v jednotlivých umeleckých žánroch. Tieto stretnutia boli vzájomne prepojené témami: Existuje vôbec možnosť odraziť sa od dna po rokoch bezdomovectva? Ako môžem objaviť svoj talent? Dá sa preraziť napríklad v oblasti literatúry, výtvarného umenia a fotografie?

Projekt PREDSUDKY, ktorý realizovala Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v spolupráci s mestom Dolný Kubín, skončil vernisážou výtvarných diel, dobročinnou aukciou aj premiérou dokumentu, v ktorom sa z bezmenných ľudí z ulice stali ľudia, na ktorých záleží.

Znevýhodnené skupiny ľudí sú často marginalizované, na okraji spoločnosti, vystavené sociálnej a kultúrnej izolácii, diskriminované a pre mnohých neviditeľné. Títo ľudia sa ocitajú bez možnosti žiť dôstojne, bez prístupu k informáciám, k práci, vzdelaniu, kultúre. Projekt PREDSUDKY je určený práve im – znevýhodneným ľuďom bez domova.

Projekt PREDSUDKY motivuje ľudí bez domova k tvorivým aktivitám, vďaka ktorým vnímajú vonkajší aj vnútorný svet cez literatúru, výtvarné umenie aj oko fotoaparátu. Osem ľudí – šesť mužov a dve ženy dnes vedia, že ich život môže mať zmysel. Prelomili bariéry, zahodili ostych a dokázali verejne prezentovať svoje pocity aj výsledky svojej tvorivej činnosti. V ich malých umeleckých dielkach je zobrazený celý ich život. Ich diela rozprávajú príbehy, ktoré aj vďaka projektu PREDSUDKY naberú nový smer.

Alebo ako hovorí riaditeľ Oravskej knižnice Roman Večerek, „Na počiatku príbehu s názvom PREDSUDKY, sme netušili kam nás privedie. Veľa sme premýšľali, oveľa viac diskutovali, snívali a krotili očakávania. Stvorili sme príbeh. Všetkých nás to zasiahlo a ovplyvnilo. Mysleli sme že budeme len čítať, písať, kresliť, modelovať, fotiť. Ale stala sa dôvera, rešpekt, priateľstvá. Našli sme talenty, záujem, odhodlanie.“

Beáta aj Ingrid, ale aj Gustáv, Jozef, Peter, Jaromír, Vlado a Alexander sa stali vzorom pre mnohých ľudí a inšpiráciou pre všetkých, ktorí sa podujali na to, aby ich počas tvorivých dielní previedli svetom umenia a literatúry. Svetom, ktorý nepozná predsudky a ktorý nesúdi.
Príbeh týchto ôsmich ľudí pokračuje. A má zmysel.

Do Silvestra zostáva už len pár dní a vďaka projektu PREDSUDKY v Oravskej knižnici ožívajú zázraky. Ak hľadáte nejaké novoročné predsavzatie do nového roku neváhajte a príďte do knižnice. Ešte stále môžete podporiť projekt a jeho hlavných aktérov aj tak, že si kúpite ich dielka – keramiku či fotografie. Výťažok z predaja pomôže v ďalších tvorivých aktivitách pre ľudí bez domova. Aj preto, aby mohol príbeh pokračovať, pretože to má zmysel.

Ak máte chuť odhodiť predsudky a nájsť v sebe nový rozmer, neváhajte a pridajte sa. Ste vítaní.

Viac informácií o projekte nájdete v priloženom bulletine.

Logo Ministerstva kultúry SR

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Knižnica pre všetkých

Zámerom projektu Knižnica pre všetkých je odbúranie informačných bariér s cieľom sprístupniť knižnično-informačné služby aj pre osoby so zdravotným postihnutím a seniorov.

Vďaka projektu vzniklo na náučnom oddelení univerzálne študijno-pracovné miesto s adekvátnym interiérovým a hardvérovým vybavením. Jeho súčasťou je nastaviteľný stôl, ergonomická stolička a nový hardvér (počítač s monitorom, notebook, veľká klávesnica a myš pre seniorov, bezdrôtové slúchadlá, elektronická lupa, prenosný skener a skenovacie pero).

Zlepšenie dostupnosti služieb chceme dosiahnuť aj prostredníctvom veľkých dotykových panelov, ktoré sú inštalované pri výpožičných pultoch, zakúpením indukčných slučiek, ktoré zabezpečia prenos zvuku priamo do načúvacieho aparátu a uľahčením orientácie v priestoroch knižnice pomocou nového označenia budovy a vnútorného priestoru. Ďalším benefitom projektu je príprava videomanuálu na využívanie online katalógu a úprava knižničného poriadku v súlade s európskymi pravidlami tvorby ľahko čitateľných a ľahko zrozumiteľných informácií.

Realizácia projektu je ďalším krokom k vytvoreniu prostredia bez prekážok, ktoré by našich návštevníkov a používateľov mohli akýmkoľvek spôsobom obmedzovať v ich kultúrnom živote, vzdelávaní a aktívnom trávení voľného času.

Projekt zároveň vytvorí predpoklady pre integráciu znevýhodnených osôb do prostredia knižnice a prirodzenej komunity našich čitateľov a návštevníkov.

Naším dlhodobým cieľom je pretvorenie prostredia a poskytovaných služieb na úroveň štandardu „Handicap Friendly“.

Logo Ministerstva kultúry SR

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.