Poklady pohraničia sú v Dolnom Kubíne

Dňa 20. októbra 2017 sa v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne (Slovensko) uskutočnila vernisáž výstavy fotografií poľských a slovenských autorov pod názvom „Poklady pohraničia“, ktorá je výsledkom cezhraničného fotoplenéru realizovaného v mesiacoch jún a júl na poľsko-slovenskom pohraničí. Predtým bola výstava prezentovaná v Mestskej verejnej knižnici v meste Limanowa, teraz je čas jej expozície na slovenskej strane hranice.

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo v piatok popoludní v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka. Po privítaní účastníkov, bola prítomným predstavená idea cezhraničného mikroprojektu „Poklady pohraničia“ a vznik myšlienky realizácie fotoplenéru a následného vydania fotoalbumu a kalendára. Na vernisáži bol zhodnotený priebeh fotoplenéru, predstavení poľskí a slovenskí fotografi a prezentovaný fotoalbum a kalendár. Riaditelia obidvoch partnerských knižníc Joanna Michalik a Peter Huba v svojich príhovoroch zdôraznili vzájomnú dobrú spoluprácu, jej dlhodobý, na rôzne aktivity bohatý a v medziľudských vzťahoch priateľsko-kolegiálny charakter. Spolu so zástupcom primátora mesta Dolný Kubín PhDr. Jozefom Šimekom oficiálne otvorili poľsko-slovenskú výstavu.

Na fotoplenéri sa zúčastnilo celkovo 20 fotografov, desať polských a desať slovenkých.

Slovenskí účastníci: Ján Andris, Jana Andrisová, Nasťa Jányová, Janka Kevešová, Eva Kontúrová, Peter Martiš, Viera Remková, Peter Saxun, Jozef Medard Slovík, Dana Teličáková.

Poľskí účastníci : Sławomir Cabała, Ewa Chudy, Mateusz Hudecki, Rafał Ociepka, Sylwester Piechnik, Anna Rosiek, Renata Rusin, Lidia Sułkowska, Łukasz Wojtas, Paweł Zelek.

Fotoalbumy a kalendáre sú bezplatne distribuované na poľskej a slovenskej strane.

Výstava a vydané publikácie sú súčasťou poľsko-slovenského cezhraničného kultúrneho projektu „Poklady pohraničia“. Jeho realizátorom je Mestská verejná knižnica v Limanowej v spolupráci so slovenským partnerom Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.

Mikroprojekt Poklady pohraničia je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Tatry v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.