Rok osobností na Orave

Projekt Rok osobností pripravil Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s mestami, obcami, školami, cirkvami, Maticou slovenskou a občianskymi združeniami. V rámci neho si aj na Orave každý rok pripomenieme osobnosť, ktorá sa významnou mierou zaslúžila o kultúrno-spoločenský rozvoj nášho regiónu.

2016

Rok Juraja Turza v Žilinskom kraji

pri príležitosti 400. výročia jeho úmrtia

Juraj Turzo

Program podujatí

2015

Rok Ľudovíta Štúra v Žilinskom kraji

pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia

Ľudovít Štúr

Program podujatí

2014

Rok Márie Medveckej na Orave

pri príležitosti 100. výročia jej narodenia

Mária Medvecká

Program podujatí

2013

Rok sv. Cyrila a Metoda v Žilinskom kraji

pri príležitosti 1150. výročia ich príchodu na Veľkú Moravu

Cyril a Metod

Program podujatí

2012

Rok Antona Bernoláka na Orave

pri príležitosti 250. výročia jeho narodenia

Anton Bernolák

Program podujatí

2011

Rok Martina Hattalu na Orave

pri príležitosti 190. výročia jeho narodenia

Marin Hattala

Program podujatí