Projekty realizované v roku 2019

(Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou (2019)

Šiesty ročník projektu Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne prebiehal od mája do decembra 2019 a podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch i v tomto sme chceli deťom a mládeži priblížiť čarovný svet literatúry prostredníctvom pestrej škály aktivít.

Najväčšej obľube sa už tradične tešili stretnutia s tvorcami kníh. V priestoroch knižnice sme postupne privítali deviatich zástupcov spisovateľského a ilustrátorského remesla. Zvedavému detskému publiku sa v máji ako prvý predstavil rozprávkový papierológ a autor kníh o kirigami Karol Krčmár, po ňom spisovateľky Zuzana Štelbaská a Andrea Gregušová. Po dvojmesačnej letnej prestávke odštartovala druhé kolo besied jedna z najoriginálnejších a najoceňovanejších slovenských ilustrátoriek Martina Matlovičová. Po nej navštívila knižnicu autorka kníh pre deti Jana Necpalová a autor populárnych kníh o veľrybe Gerde, ilustrátor Adrián Macho, pod ktorého vedením si deti v tvorivej dielni nakreslili vlastnú veľrybu. Ďalšími našimi hosťami boli spisovateľky Petra Nagyová Džerengová a Katarína Škorupová a v novembri sa ako posledná uskutočnila beseda a tvorivá dielňa so Zuzanou Jesenskou-Kubicovou, počas ktorej si deti vytvorili z papiera a toaletných roliek včielky so včelími plástmi.

Deťom a mládeži boli v rámci projektu venované aj hodiny hlasného a zážitkového čítania, čitateľské, literárne a výtvarné dielne. Okrem toho sa uskutočnil ďalší ročník súťaže o najaktívnejšieho čitateľa s názvom Čítame s nezábudníkom. V roku 2019 sa z prvého miesta vo vekovej kategórii do 10 rokov tešil Ján Karcol, v kategórii od 11 do 15 rokov uspela Michaela Dudáková. Diplomy a knižné ceny víťazom osobne odovzdala autorka kníh o Anči z pomaranča či jednej časti zo série Našich hrôzyplných dejín, Katarína Škorupová, keďže slávnostné vyhodnotenie súťaže bolo súčasťou stretnutia s touto autorkou.

Pre návštevníkov knižnice sme opäť pripravili záložky do kníh s krátkymi medailónmi o piatich slovenských autoroch a ich tvorbe, ktorá sa nachádza vo fonde našej knižnice. Tentoraz sme touto formou sprístupnili informácie o Kataríne Ilkovičovej, Ľuboslavovi Paľovi, Kataríne Slaninkovej, Kataríne Škorupovej a o Petre Nagyovej Džerengovej, o ktorej sa dozviete i to, prečo sa ako úspešná autorka literatúry pre dospelých rozhodla zamerať na tvorbu pre deti.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne chce touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na realizácii projektu.

HLAVNÝ PARTNER PROJEKTU

Fond na podporu umenia

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Nákup knižničného fondu (2019)

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne získala v roku 2019 z Fondu na podporu umenia dotáciu vo výške 5500 eur na projekt Nákup knižničného fondu (2019). Čiastkou 290 € sa na realizácii projektu podieľala knižnica prostredníctvom zriaďovateľa organizácie, Žilinského samosprávneho kraja. Celková suma, ktorú sme na nákup kníh v rámci projektu vynaložili, dosiahla 5790 eur. Vďaka tomu získali naši čitatelia prístup k 632 zaujímavým knižným titulom (602 ks z dotácie, 30 ks ako spolufinancovanie), ktoré rozšírili a skvalitnili ponuku knižnice. Medzi novými titulmi má zastúpenie beletria a náučná literatúra pre deti a mládež rôznych žánrov, beletria pre dospelých, kde je zastúpená poézia a próza slovenských autorov, bestsellery i umelecky hodnotné diela svetovej literatúry a nechýba ani náučná literatúra pre dospelých z rôznych vedných odborov. Viac než 20 % z pridelenej podpory bolo vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou FPU a tiež kníh vydaných inštitúciami v priamej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

HLAVNÝ PARTNER PROJEKTU

Fond na podporu umenia

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.