Projekty realizované v roku 2023

Modernizácia regionálneho oddelenia knižnice

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja, rozširuje možnosti vďaka novému regionálnemu oddeleniu. Tento inovatívny priestor vznikol pretvorením časti skladových priestorov na prvom poschodí historickej budovy bývalej banky s nepravidelným pôdorysom.

Architektonický návrh zdôrazňuje unikátny charakter priestoru. Prísne pravouhlé línie štandardných regálov sú zjemnené kopírovaním línií stien, čím vzniká priestor, ktorý nielenže zlepšuje podmienky pre uskladnenie a prístup k fondu, ale je tiež esteticky príťažlivý.

Nové regály, vyrobené zo svetlej brezovej preglejky, vizuálne presvetľujú a rozširujú priestor, prirodzená kresba dreva prispieva k atraktívnemu vzhľadu. Vybavenie zahŕňa komodu, ktorá spolu s regálmi vytvára jeden kompaktný celok a okrem toho, že slúži ako oddychové miesto pre návštevníkov, poskytuje tiež dodatočný úložný priestor na knižničné dokumenty. Jednotlivé oproti sebe stojace kusy nábytku sú z estetického hľadiska prepojené stropnou konštrukciou a v kontraste s prirodzenou kresbou dreva má časť regálov ružovú povrchovú úpravu.

Zmeny nezahŕňajú len interiérové vybavenie. V miestnosti bola nainštalovaná nová podlaha, ktorá materiálom i farebnosťou harmonizuje s novými regálmi, steny získali novú maľovku a novej stropnej konštrukcii bolo prispôsobené aj osvetlenie miestnosti.

Okrem Fondu na podporu umenia, ktorý na realizáciu projektu prispel sumou 7 000 eur, podporil modernizáciu regionálneho oddelenia aj Žilinský samosprávny kraj, zvyšok financovala knižnica z vlastných prostriedkov.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka verí, že nové regionálne oddelenie poskytne návštevníkom príjemnejšie prostredie pre čítanie a objavovanie regionálnych knižných skvostov.

Fond na podporu umenia

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

(Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou (2023)

V rámci projektu (Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou sme aj v tomto roku usporiadali rozmanité aktivity venované deťom a mládeži. Jednou z hlavných noviniek v poradí už ôsmeho ročníka boli tvorivé workshopy s časopismi, ktoré odštartovali v máji 2023 komentovanou prehliadkou putovnej výstavy Slniečkový krasohľad. Prehliadkou sprevádzala šéfredaktorka mesačníka Slniečko Ľubica Kepštová, autorka libreta výstavy. Deti z dolnooravských škôl mali možnosť zblízka spoznať vznik a históriu časopisu a dozvedeli sa i ďalšie zaujímavosti, napr. ako sa tvorí jeho obálka. Okrem toho boli odmenené rôznymi výtlačkami tohto populárneho detského časopisu.

Vďaka spolupráci s časopisom Slniečko sme v našej knižnici privítali aj Petra Gärtnera, ktorý sa predstavil ako výborný rozprávač príbehov, aktér bábkového divadla i spisovateľ. Prostredníctvom jeho vystúpení spoznali deti z viacerých dolnokubínskych škôl príbeh O čertovi Kolofónovi, počas rozhovoru prezradil čo-to zo svojho života, tvorby a záujmov. Jeho vystúpenie oživili pesničky a tieňové divadielko, ktoré pripravili deti zo Základnej školy Martina Kukučína.

Ďalším významným hosťom v rámci projektu bol známy slovenský výtvarník, ilustrátor a karikaturista Miroslav Regitko, ktorý predstavil časopis Fifík a viedol sériu výtvarných workshopov. Takmer 120 detí mohlo spoznať Miroslava Regitka ako osobnosť i ako umeleckého tvorcu. Sledovali, ako vzniká ilustrácia, a získali prehľad o technikách, ktoré používa. Následne mali možnosť vyjadriť svoju kreativitu tým, že dokreslili autorovu ilustráciu podľa vlastnej fantázie. Každý účastník workshopov si okrem jedinečného zážitku odniesol aj výtlačok časopisu Fifík, ktorého dlhoročným ilustrátorom je práve Miroslav Regitko.

Neodmysliteľnú súčasť projektu tvorili, podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch, stretnutia s literárnymi a výtvarnými tvorcami kníh. V priestoroch knižnice sme postupne privítali Petra Opeta, Hedvigu Gutierrez, Ľuboslava Paľa, Danušu Dragulovú-Faktorovú, Júliusa Belana, Juraja Raýmana, Bystríka Vanča a Romana Brata. Stretnutia s nimi boli venované konkrétnemu detskému publiku, podobne ako aj hodiny hlasného a zážitkového čítania a rôzne čitateľské, literárne a výtvarné dielne.

Súčasťou projektu bolo tiež vydanie záložiek s informáciami o piatich slovenských autoroch a ich tvorbe. Tentoraz sme touto formou sprístupnili informácie o Kristíne Baluchovej, Petrovi Opetovi, Márii Lazárovej, Jánovi Uličianskom a Marte Matus.

Celkovo sa do všetkých aktivít projektu zapojilo viac než 2600 účastníkov, čo svedčí o jeho obľube a úspešnosti. Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne chce touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na realizácii projektu.

HLAVNÝ PARTNER PROJEKTU

Fond na podporu umenia

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

KUK fest (festival knihy – umenia – kultúry)

Tretí ročník festivalu priniesol v dňoch 19. – 24. júna 2023 priaznivcom slovenskej literatúry a umenia bohatý multikultúrny program. Začiatok festivalu sa odohrával v Oravskej knižnici a patril tvorivým dielňam pre deti a tí najodvážnejší sa mohli vydať spoznávať nesprístupnené zákutia Oravskej knižnice. Širokej verejnosti bola určená vernisáž výstavy výtvarníka Juraja Martišku, podujatie s názvom Ambientárium a tiež workshop Obuj sa a najedz občianskeho združenia Krásy Oravy.

Hlavný program prebiehal vo štvrtok a v piatok na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne, kde na publikum čakala séria autorských besied s Jánom Uličianskym, Magdou Vášáryovou, Evou Borušovičovou, Toňou Revajovou, Tomášom Kriššákom, Arpádom Soltészom a Jurajom Červenákom. Počas besied s autormi členovia výtvarného klubu OZ Inšpirácie zachytávali festivalovú atmosféru záznamovými ilustráciami.

Hudobnú časť programu odštartoval koncert zoskupenia Wolfgang Amaterus a účastníkov súťaže Talents for Europe, diváci si tiež mohli vychutnať kapely Ruky od múky, Mojše Band a koncert Evy Sukovej, ktorá vystupuje pod umeleckým menom Blondýna. Deti si prišli na svoje počas predstavení Pán Nápad zachraňuje svet a Kozliatka v podaní Divadla TUŠ, resp. Bábkového divadla Žilina, všetkých zaujala autorská komédia Pavla Seriša Pri kase.

Program festivalu spestrila aj výstava fotografií z minulého ročníka festivalu na kolonádovom moste, výtvarnícky plenér pod vedením Juraja Martišku, plenér s keramikárkou Danielou Pápežovou, ako aj beseda O prírode a ekológii. Súčasťou festivalu bol knižný trh s prezentáciou nových kníh slovenskými vydavateľstvami a burza kníh. Vyvrcholením štvrtkového programu bola ohňová show zoskupenia Eldur, piatkový program skompletizovalo predstavenie Bohorovní (bar kabaret noir), ktoré z dôvodu nepriaznivého počasia odohral Ansámbel nepravidelného divadla v priestoroch MsKS. V sobotu podvečer festival zakončilo podujatie dobrovoľníkov z Dolného Kubína s názvom OPEN CALL – Mladí za mesto.

Ďakujeme všetkým priateľom, dobrovoľníkom a partnerom za pomoc a spoluprácu pri realizácii projektu.

HLAVNÝ PARTNER PROJEKTU

Fond na podporu umenia

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Nákup knižničného fondu (2023)

V roku 2023 nám Fond na podporu umenia poskytol finančnú podporu aj v rámci programu Akvizícia knižníc, ktorý je zameraný na doplňovanie knižničných fondov. Prostredníctvom projektu Nákup knižničného fondu (2023) sme získali finančné prostriedky vo výške 18 000 eur, náš zriaďovateľ, Žilinský samosprávny kraj, sa na realizácii projektu podieľal čiastkou 2 000 €.

Od júla 2023 do marca 2024 sme za celkovú sumu 20 000 eur nakúpili 1 623 zaujímavých knižných titulov. Najväčšia časť z nich putovala na oddelenie beletrie, ktorej fond sa rozšíril o 632 kníh. Náučnú literatúru pre dospelých sme doplnili o 431 nových titulov a oddelenie pre deti a mládež sme obohatili o 560 aktuálnych publikácií.

Viac než 23 % poskytnutej podpory sme využili na nákup kníh, ktoré boli vydané s podporou fondu alebo publikácií vydaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

HLAVNÝ PARTNER PROJEKTU

Fond na podporu umenia

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.